ferdefuß, walisischer  Gwas Gilar a phen campwr ei oes am chwareu cardiau oedd Robert Llwyd Hari. Ond wrth fyn'd adre' o Rhydlydan, wedi bod yn chwareu yn nhy Modryb Ann y Green, ar ben y lôn groes, daeth boneddwr i'w gyfarfod, ag aeth yn ymgom rhyngddynt. Gofynodd y boneddwr iddo chware' match o gardiau gydag e. ‹Nid oes genyf gardiau›, meddai Bob. ‹Oes, y mae genyt ddau ddec yn dy bocet›, meddai'r boneddwr. Ag fe gytunwyd i chware' match ar Bont Rhyd-y-Cae, gan ei bod yn oleu lleuad braf. Bu y boneddwr yn daer iawn arno dd'od i Blas lolyn, y caent ddigon o oleu yno, er nad oedd neb yn byw yno ar y pryd. Ond nacaodd yn län. Aed ati o ddifrif ar y bont, R. Ll. yn curo bob tro. Ond syrthiodd cardyn dros y bont, ac fe edrychodd yntau i lawr. Beth welai ond carnau ceffyl gan y boneddwr. Tyngodd ar y Mawredd na chwareuai ddim chwaneg; ar hyn fe aeth ei bart-ncr yn olwyn o dän rhyngddo a Phlas lolyn, ac aeth yntau adre'i'r Gilar.   - (wal)
 
 

Teufel Pferdefuß

 

  Oberbegriffe
zurück 

.. im Thesaurus ...

weiter im Text 
Unterbegriffe

 

Verwandte Begriffe
Synonyme